IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh

Рехабилитация ПАВЕЦ Белмекен
 01.02.2019 15:05
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, предоставяме следната информация за ПАВЕЦ Белмекен
 
Очакван край на събитието: 31.08.2019
Вид на събитието: Планово
Причината за събитието: Рехабилитация
Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД; EIC: 32X001100100318U
Инсталирана мощност в MW: Т 375; П 104
Налична мощност в MW: Т 225; П 104
Засегната мощност в MW: Т 150
Тип гориво: Вода

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act