IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

Рехабилитация ПАВЕЦ Чаира
 01.02.2019 15:11
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар, предоставяме следната информация за ПАВЕЦ Чаира
 
Очакван край на събитието: 31.12.2019
Вид на събитието: Авариен ремонт/ планово
Причината за събитието: Повреда в  мотор-генератора/ рехабилитация
Наименование и EIC на пазарния участник: НЕК ЕАД ; EIC: 32X001100100318U
Инсталирана мощност в MW: Т-864; П-792
Налична мощност в MW: Т-648; П-594
Засегната мощност в MW: Т-216; П- 198
Тип гориво: Вода
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act