IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Спиране на Блок №1 ( К-1 и К-2) на ТЕЦ Марица Изток 2
 16.09.2018 09:58
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:


Причина за събитието: Търговски график / Резерв 
Засегната единична мощност: Бл.1  К-2
Момента на решение или настъпване на събитието: 15.09.2018г.; 23:10ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 99 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 78 MW
Прогнозният начален момент на събитието: 15.09.2018 г.; 23:10ч.
Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
Продьлжителност на събитието: 
Причина за събитието: Търговски график / Резерв
Засегната единична мощност: Бл.1 К-1
Момента на решение или настъпване на събитието: 16.09.2018г.; 06:57ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 177 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 0 MW
Прогнозният начален момент на събитието: 16.09.2018 г.; 06:57ч.
Прогнозният краен момент на събитието: Търговски график
Продьлжителност на събитието: 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act