IBEX Base (27.01.2021) : 116.00 BGN, 75720.00 MWh, IBEX Peak (27.01.2021) : 130.95 BGN 42400.7 MWh, IBEX Off-Peak (27.01.2021) : 101.05 BGN 33319.3 MWh

Спиране на Блок №3 на „ТЕЦ Марица Изток 2“
 31.03.2018 08:57
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

Причина за събитието: Търговски график
Засегната единична мощност: Бл.3 с К-5 и К-6
Момента на решение или настъпване на събитието: 31.03.2018г.;00:53ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.3 – 172 MW.
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода – 172 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 3 за периода – 0MW
Прогнозният начален момент на събитието: 31.03.2018 г.; 00:39ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 10.04.2018г.;6:00 ч.
Продьлжителност на събитието: 10 денонощия и 6 часа

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act