IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Спиране на Блок №6 на „ТЕЦ Марица Изток 2“
 18.03.2018 09:43
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
Причина за събитието: Нареждане ЦДУ.
Засегната единична мощност: Бл.6
Момента на решение или настъпване на събитието: 18.03.2018г.;8:11ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.6 – 227 MW.
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: - 0 MW
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: - 227 MW
Прогнозният начален момент на събитието: 18.03.2018г.;08:11ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 19.03.2018г.;06:00 ч.
Продьлжителност на събитието: 22 часа.
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act