IBEX Base (11.07.2020) : 61.08 BGN, 47852.00 MWh, IBEX Peak (11.07.2020) : 53.37 BGN 25930.8 MWh, IBEX Off-Peak (11.07.2020) : 68.79 BGN 21921.2 MWh

Спиране на Блок 8 на ТЕЦ Марица Изток 2
 10.03.2018 09:10
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
  1. Причина за събитието: Нареждане ЦДУ.
  2. Засегната единична мощност: Бл.8
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 10.03.2018г.;01:00ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.8 – 230 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: - 0 MW    
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: - 230 MW
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 10.03.2018г.;01:00ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 12.03.2018г.;06:00 ч.
  9. Продължителност на събитието: 53 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act