IBEX Base (24.10.2019) : 116.29 BGN, 24934.70 MWh, IBEX Peak (24.10.2019) : 128.59 BGN 13803.6 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2019) : 103.99 BGN 11131.1 MWh

Спиране на Котел 3 Блок №2 на ТЕЦ Марица Изток 2
 02.05.2018 06:42
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 

  1. Причина за събитието: Спиране за поддръжка.
  2. Засегната единична мощност: Котел 3 (Блок 2)
  3.  Момента на решение или настъпване на събитието: 1.05.2018г.;23:10ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
  6.  Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 1.05.2018г.;23:10ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 3.05.2018г.; 7:00ч.
  9. Продьлжителност на събитието: 1 денонощие и 8 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act