IBEX Base (05.04.2020) : 6.99 BGN, 35574.20 MWh, IBEX Peak (05.04.2020) : 4.12 BGN 18240.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.04.2020) : 9.86 BGN 17333.4 MWh

Спиране на Котел 4 Блок №2 на ТЕЦ Марица Изток 2
 28.05.2018 11:10
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 

  1. Причина за събитието: Спиране за поддръжка.
  2. Засегната единична мощност: Котел 4 (Блок 2)
  3.  Момента на решение или настъпване на събитието: 28.05.2018г.;08:00ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 87 MW.
  6.  Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода - 75 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 28.05.2018г.;08:00ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 29.05.2018г.; 16:00ч.
  9. Продьлжителност на събитието: 1 денонощие и 8 часа.

 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act