IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Спиране на Котел 5 Блок №3 на ТЕЦ Марица Изток 2
 12.03.2018 14:19
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

  1. Причина за събитието: Спиране за поддръжка.
  2. Засегната единична мощност: Котел 5 (Блок 3)
  3.  Момента на решение или настъпване на събитието: 12.03.2018г.;13:53ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.3 – 172 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода – 97 MW.
  6.  Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.3 за периода - 75 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 12.03.2018г.;13:53ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 13.03.2018г.; 21:00ч.
  9. Продьлжителност на събитието: 1 денонощие и 7 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act