IBEX Base (12.07.2020) : 49.22 BGN, 47372.20 MWh, IBEX Peak (12.07.2020) : 39.90 BGN 25784.1 MWh, IBEX Off-Peak (12.07.2020) : 58.53 BGN 21588.1 MWh

Среден ремонт на Блок 5 на ТЕЦ „Марица изток 2"
 06.06.2018 06:48
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 

  1. Причина за събитието: Среден ремонт
  2. Засегната единична мощност: Блок 5
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 06.06.2018г.;00:00ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.5 – 227 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода –  222 MW.     
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.5 за периода -   0 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 06.06.2018г.;00:00ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 10.07.2018г.; 16:00ч.
  9. Продължителност на събитието: 33 дена и 16 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act