IBEX Base (05.03.2021) : 93.50 BGN, 75707.70 MWh, IBEX Peak (05.03.2021) : 98.23 BGN 41163.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.03.2021) : 88.77 BGN 34543.9 MWh

Среден ремонт на Котел 2 (Блок 1) на ТЕЦ „Марица изток 2"
 05.03.2018 15:55
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

Причина за събитието: Среден pемонт
Засегната единична мощност: Котел 2 (Блок 1)
Момента на решение или настъпване на събитието: 03.03.2018 г.; 00:18 ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 1 – 177 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода – 177 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 1 за периода - 0 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 03.03.2018 г.; 00:18 ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 16.04.2018 г.; 16:00 ч.
Продьлжителност на събитието: 45 дни и 16 часа. 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act