IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Среден ремонт на Котел 3 и 4 (Блок 2) на ТЕЦ Марица изток 2
 14.03.2018 09:10
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:

  1. Причина за събитието: СР (Среден ремонт).
  2. Засегната единична мощност: Блок 2 с К-3 и К-4
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 05.03.2018г.;01:42ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 162 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода –  162 MW.     
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода -   0 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 05.03.2018г.;01:42ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 20.04.2018г.; 16:00ч.
  9. Продължителност на събитието: 46 дена и 14 часа.
  10. Съобщението е публикувано на сайта на компанията на следната дата : 14.03.2018 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act