IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Среден ремонт на Котел 4 (Блок 2) на ТЕЦ „Марица изток 2"
 05.03.2018 10:00
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
Причина за събитието: Среден Ремонт (СР)
Засегната единична мощност: Котел 4 (Блок 2)
Момента на решение или настъпване на събитието: 05.03.2018 г.; 01:00 ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл. 2 – 162 MW. 
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода – 87 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл. 2 за периода - 75 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 05.03.2018 г.;01:00 ч.
Прогнозният краен момент на събитието: 11.04.2018 г.; 16:00 ч.
Продьлжителност на събитието: 38 дни и 15 часа. 


18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act