IBEX Base (09.07.2020) : 77.42 BGN, 47019.90 MWh, IBEX Peak (09.07.2020) : 82.46 BGN 26062.9 MWh, IBEX Off-Peak (09.07.2020) : 72.38 BGN 20957.0 MWh

Среден ремонт на Котел 7 и 8 (Блок 4) на ТЕЦ Марица изток 2
 25.04.2018 09:21
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 

  1. Причина за събитието: Среден ремонт
  2. Засегната единична мощност: Блок 4 с К-7 и К-8
  3. Момента на решение или настъпване на събитието: 27.04.2018г.;00:00ч.
  4. Инсталираната мощност в МВт: За Бл.4 – 177 MW.
  5. Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода –  177 MW.     
  6. Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.4 за периода -   0 MW.
  7. Прогнозният начален момент на събитието: 27.04.2018г.;00:00ч.
  8. Прогнозният краен момент на събитието: 31.05.2018г.; 16:00ч.
  9. Продължителност на събитието: 35 дена и 16 часа.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act