IBEX Base (29.11.2020) : 98.97 BGN, 51943.70 MWh, IBEX Peak (29.11.2020) : 106.12 BGN 28147.5 MWh, IBEX Off-Peak (29.11.2020) : 91.82 BGN 23796.2 MWh

Становища относно правилата за работа на ЦПДД
 12.01.2018 15:32
Съобщения

Уважаеми Търговски Участници,

Във връзка с публикуваните Правила за работа на пазарен сегмент ЦПДД, в сила от 09.01.2018 г., и както вече беше съобщено на 29.12.2017 г. БНЕБ ЕАД винаги е на разположение за обсъждане на коментари относно работата на електронните платформи за борсова търговия.
Предвид кратките срокове между приемане на промените в ЗЕ, публикувани в Държавен вестник бр. 102 от дата 22.12.2017 г., и изготвянето на горепосочените правила, Борсовият Оператор приканва всички заинтересовани страни да бъдат активни и да изпращат становища, мнения и предложения на електронен адрес auctions@ibex.bg

БНЕБ ЕАД ще организира срещи-дискусии с представители на всички организации, изпратили становища, с цел достигане до обща визия за развитието на този пазарен сегмент.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act