IBEX Base (09.03.2021) : 114.28 BGN, 76415.20 MWh, IBEX Peak (09.03.2021) : 122.17 BGN 41095.5 MWh, IBEX Off-Peak (09.03.2021) : 106.40 BGN 35319.7 MWh

БНЕБ обявява дата за стартиране на Екраните „Continuous trading” и „Hourly products”
 30.11.2016 17:05
Съобщения

„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД с удоволствие обявява, въвеждането в реалната работа на Екраните „Continuous trading” и „Hourly products”, част от Централизирания пазар за двустранни договори /ЦПДД/. 
 
Операторът обявява 07.12.2016 г. /сряда/, като първи ден на реална търговия за двата екрана. 
 
Със стартирането на Екраните „Continuous trading” и „Hourly products”, част от предвидените функционалности на ЦПДД, БНЕБ прави сериозна крачка по отношение разширяване възможностите за търговия пред участниците на електроенергийния пазар.
 
Разчитайки на подкрепата на регистриралите се участници и тези, които предстои да се регистрират на ЦПДД, екипът на БНЕБ се надява да допринесе за развитието на либерализирания пазар на територията на страната, чрез създаването на недискриминационна и максимално прозрачна среда за търговия на електрическа енергия.
 
Във връзка с въвеждането на Екраните „Continuous trading” и „Hourly products”, бихме искали да уведомим всички търговски участници, че за да могат да търгуват чрез съответните екрани е необходимо:
 
Да представят обезпечение за участие, под формата на банкова гаранция или депозит, което да покрива минималното гаранционно обезпечение изисквано от БНЕБ и необходимия финансов лимит за подаване на оферти в съответствие с Правилата за работа на ЦПДД /Правилата/.
 
Да подпишат Стандартизиран договор за покупко-продажба на електрическа енергия с регистрирани участници на ЦПДД и да изпратят копие от него на Оператора, във връзка с администрирането от БНЕБ на списък „Допустими контрагенти“.
 
Операторът обръща внимание на търговските участници, че минималното гаранционно обезпечение и финансовите лимити могат да бъдат прехвърляни между съответните екрани за търговия в съответствие с Правилата.

Във връзка със задължението за докладване на данни съгласно чл. 8, параграф 1 от REMIT, БНЕБ информира, че ще изпълни задълженията си за докладване, в качеството си на организиран пазар, като предложи договор за докладване на данните от сделките, сключени посредством Екран „Continuous trading” и Екран „Hourly products” на всички заинтересовани търговски участници.
 
Екипът на БНЕБ остава на разположение за въпроси и допълнителна информация.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act