IBEX Base (22.07.2019) : 118.73 BGN, 22635.60 MWh, IBEX Peak (22.07.2019) : 130.62 BGN 12746.0 MWh, IBEX Off-Peak (22.07.2019) : 106.84 BGN 9889.6 MWh

Статистическите данни за пазарни сегменти "Ден напред" и "В рамките на деня" са налични
 06.07.2019 15:26
Съобщения

Статистическите данни за пазарен сегмент "Ден напред" за ден на доставка 07.07.2019 г. и пазарен сегмент "В рамките на деня" за дни на доставка 05.07.2019 г. и 06.07.2019 г. са публикувани на уеб страницата на БНЕБ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act