IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Съобщение до медиите
 04.12.2018 15:01
Съобщения


Българска независима енергийна борса (БНЕБ) ЕАД, собственост на Българска фондова борса АД, е оператор на организирания борсов пазар на електрическа енергия в България. В тази си роля БНЕБ ЕАД не може да влияе по никакъв начин на цените на пазар „Ден напред“, които са резултат от подадените обвързващи оферти на пазарните участници.
Увеличението на средната цена на пазар „Ден напред“ през последните дни е обусловена от повишеното ниво на търсене на електрическа енергия. 
 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act