IBEX Base (05.04.2020) : 6.99 BGN, 35574.20 MWh, IBEX Peak (05.04.2020) : 4.12 BGN 18240.8 MWh, IBEX Off-Peak (05.04.2020) : 9.86 BGN 17333.4 MWh

Технически проблем във връзка с изпращане на резултати от търговия
 24.03.2018 14:56
Съобщения

Поради технически проблеми голяма част от търговските участници не са получили резултатите си от търговия на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 25.03.2018 г. В момента се работи върху разрешаването на проблема и след като той бъде отстранен, БНЕБ ще публикува ново съобщение на своята уеб страница.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act