IBEX Base (04.07.2020) : 60.02 BGN, 46147.30 MWh, IBEX Peak (04.07.2020) : 56.85 BGN 24892.5 MWh, IBEX Off-Peak (04.07.2020) : 63.19 BGN 21254.8 MWh

Технически проблем във връзка с изпращане на резултати от търговия
 24.03.2018 14:56
Съобщения

Поради технически проблеми голяма част от търговските участници не са получили резултатите си от търговия на пазарен сегмент Ден напред с ден на доставка 25.03.2018 г. В момента се работи върху разрешаването на проблема и след като той бъде отстранен, БНЕБ ще публикува ново съобщение на своята уеб страница.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act