IBEX Base (06.07.2020) : 59.82 BGN, 48489.40 MWh, IBEX Peak (06.07.2020) : 72.02 BGN 26225.7 MWh, IBEX Off-Peak (06.07.2020) : 47.63 BGN 22263.7 MWh

Технически проблем с публикуване на статистическите данни на уеб страницата на БНЕБ на сегмент "Ден напред"
 05.07.2019 13:55
Съобщения

Поради технически проблем с VPS сървъра на БНЕБ ЕАД ви уведомяваме, че към момента не са публикувани актуални статистически данни на уеб страницата на борсовия оператор във връзка с търговията на пазарен сегмент "Ден напред" с ден на доставка - 06.07.2019 г. 

БНЕБ обръща внимание, че въпреки проблема резултатите са налични в електронната система за търговия и са достъпни на всички пазарни участници, регистрирани на посочения сегмент.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act