IBEX Base (26.04.2019) : 60.48 BGN, 18564.20 MWh, IBEX Peak (26.04.2019) : 52.15 BGN 9694.8 MWh, IBEX Off-Peak (26.04.2019) : 68.81 BGN 8869.4 MWh

Техническото прекъсване на пазарен сегмент "В рамките на деня" ще бъде удължено
 04.12.2018 19:30
Съобщения

Техническото прекъсване на елекстронната система за търговия на пазарен сегмент „В рамките на деня“ ще бъде удължено.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act