IBEX Base (25.08.2019) : 79.63 BGN, 22157.90 MWh, IBEX Peak (25.08.2019) : 87.21 BGN 12101.7 MWh, IBEX Off-Peak (25.08.2019) : 72.05 BGN 10056.2 MWh

Техническото прекъсване на търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" се променя
 23.10.2018 17:06
Съобщения

Техническото прекъсване на търговската система на пазарен сегмент "В рамките на деня" предвидено за 29.10.2018 г. от 10:00 до 11:00 ч. ЦЕВ, се променя на 30.10.2018 г. от 08:00 до 09:00 ч. ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act