IBEX Base (06.12.2019) : 100.95 BGN, 28684.60 MWh, IBEX Peak (06.12.2019) : 117.75 BGN 15450.2 MWh, IBEX Off-Peak (06.12.2019) : 84.15 BGN 13234.4 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на 05.09.2016 г.
 05.09.2016 13:37
Съобщения

Днес 05.09.2016 г. предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия. Прекъсването ще продължи от 16:00 часа ЦЕВ до 20:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act