IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на 05.09.2016 г.
 05.09.2016 13:37
Съобщения

Днес 05.09.2016 г. предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия. Прекъсването ще продължи от 16:00 часа ЦЕВ до 20:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act