IBEX Base (01.10.2020) : 93.73 BGN, 46010.40 MWh, IBEX Peak (01.10.2020) : 100.26 BGN 25907.0 MWh, IBEX Off-Peak (01.10.2020) : 87.20 BGN 20103.4 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на 07.11.2017 г.
 01.11.2017 17:49
Съобщения

На 07.11.2017 г., вторник, предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия. Прекъсването ще продължи за периода от 18:00 часа ЦЕВ до 19:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act