IBEX Base (24.10.2019) : 116.29 BGN, 24934.70 MWh, IBEX Peak (24.10.2019) : 128.59 BGN 13803.6 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2019) : 103.99 BGN 11131.1 MWh

Техническо прекъсване на работата на ЕСТ на 22.08.2016 г., 24.08.2016 г. и 31.08.2016 г.
 16.08.2016 15:22
Съобщения

На 22.08.2016 г., 24.08.2016 г. и 31.08.2016 г. предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия. Прекъсването ще е на посочените дати от 15:00 ЦЕВ до 18:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act