IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за търговия на ЦПДД на 26.01.2018 г.
 26.01.2018 12:23
Съобщения

Уважаеми Търговски участници,

На 26.01.2018 г., петък, предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на Централизирания пазар за двустранни договори. Прекъсването ще продължи за периода от 12:30 часа ЦЕВ до 19:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act