IBEX Base (14.10.2019) : 137.81 BGN, 23620.10 MWh, IBEX Peak (14.10.2019) : 155.03 BGN 13122.2 MWh, IBEX Off-Peak (14.10.2019) : 120.59 BGN 10497.9 MWh

Техническо прекъсване на работата на електронната система за търговия на ЦПДД на 26.01.2018 г.
 26.01.2018 12:23
Съобщения

Уважаеми Търговски участници,

На 26.01.2018 г., петък, предстои техническо прекъсване на работата на електронната система за борсова търговия на Централизирания пазар за двустранни договори. Прекъсването ще продължи за периода от 12:30 часа ЦЕВ до 19:00 часа ЦЕВ.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act