IBEX Base (04.04.2020) : 36.81 BGN, 31984.80 MWh, IBEX Peak (04.04.2020) : 32.57 BGN 16356.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.04.2020) : 41.06 BGN 15628.2 MWh

Удължен срок за становища относно Правилата за работа на ЦПДД
 21.06.2017 11:29
Съобщения

Във връзка с постъпили предложения от страна на търговски участници, БНЕБ удължава срока за представяне на становища относно публикувания проект на Правилата за работа на Централизирания пазар за двустранни договори до 03.07.2017 г.

Всички заинтересовани страни могат да представят становища на електронен адрес: auctions@ibex.bg.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act