IBEX Base (08.03.2021) : 120.47 BGN, 79928.00 MWh, IBEX Peak (08.03.2021) : 134.03 BGN 44152.5 MWh, IBEX Off-Peak (08.03.2021) : 106.91 BGN 35775.5 MWh

ЯЕБ № 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще работи на понижена мощност
 22.12.2017 11:49
Съобщения

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА
 Параметър  Подробности
 Съобщение №  UMM_KNPP--ELPLAN_20171222-_001
 Статус на събитието  Неактивен
 Час и дата на публикуване на съобщението  2017-12-22T12:30:00+02:00
 Начало на събитието  2017-12-23T03:00:00+02:00
 Край на събитието  2017-12-24T03:00:00+02:00
 Продължителност  24 ч.
 Вид на събитието  Планувано
 Прична  Планови изпитания
 Забележка  ЯЕБ № 6 на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД ще работи на понижена мощност (от 03:00 ч. на 23.12. 2017 г. до 03:00 ч. на 24.12.2017 г.) за налаждане на водохимичния режим на втори контур след сепарационните изпитания на парогенераторите по програмата за повишаване на мощността.
 Пазарен уастник  АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД
 EIC на пазарния участник  32XNPP-KOZLODUY2
 Инсталирана мощност  1000 MW
 Налична мощност  900 MW
 Засегната мощност  100 MW
 Тип гориво  Ядрено

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act