IBEX Base (26.01.2021) : 115.85 BGN, 70973.80 MWh, IBEX Peak (26.01.2021) : 134.36 BGN 39277.6 MWh, IBEX Off-Peak (26.01.2021) : 97.33 BGN 31696.2 MWh

K-1 (Бл.1) на ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД - Резерв
 10.05.2018 08:49
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкриване на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:
 
Причина за събитието: Търговски график – резерв
Засегната единична мощност: K-1 (Бл.1)
Момента на решение или настъпване на събитието: 10.05.2018г.;00:01 ч.
Инсталираната мощност в МВт: За Бл.1 – 177 MW.
Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 99 MW.
Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.1 за периода – 78 MW.
Прогнозният начален момент на събитието: 10.05.2018г.; 00:01 ч.
Прогнозният краен момент на събитието: - Търговски график

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act