IBEX Base (22.08.2019) : 95.89 BGN, 23666.40 MWh, IBEX Peak (22.08.2019) : 116.10 BGN 12932.4 MWh, IBEX Off-Peak (22.08.2019) : 75.68 BGN 10734.0 MWh

Покана за участие в конкурс по оферти
 01.10.2015 12:07
Съобщения

„Българска Независима Енергийна Борса" ЕАД обявява конкурс по оферти с предмет: „Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на борсовия пазар на електрическа енергия”.
 

Каним всички заинтересовани лица да подадат оферти в срок до 16.00 ч. на 16.10.2015 г.

Покана

Приложения


Разяснения

 

 

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act