IBEX Base (07.03.2021) : 73.09 BGN, 65695.20 MWh, IBEX Peak (07.03.2021) : 74.36 BGN 34717.7 MWh, IBEX Off-Peak (07.03.2021) : 71.81 BGN 30977.5 MWh

Спиране на Котел 3 Блок №2 на ТЕЦ Марица Изток 2 за поддръжка
 31.05.2018 22:09
Съобщения

В изпълнение на задължението за публично разкрива на информация в съответствие с чл. 20, чл. 22 и чл. 24 от Правилата за поведение на борсов пазар предоставяме следната информация:


1.Причина за събитието: Спиранe за поддръжка.
2.Засегната единична мощност: Котел 3 (Блок 2)
З.Mомента на решение или настъпване на събитието: 31.05.2018г.;20:10 ч.
4.Инсталираната мощност в МВт: За Бл.2 – 157 MW.
5.Неразполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода – 84 MW.
б.Разполагаемата мощност на пазара в МВт: За Бл.2 за периода -  73 MW.
7.Прогнозният начален момент на събитието: 31.05.2018г.;20:10ч.
8.Прогнозният краен момент на събитието: 02.06.2018г.; 04:00ч.
9.Продължителност на събитието:1 денонощие и 8 часа.
10.Съобщението е публикувано на сайта на компанията на следната дата : 01.06.2018 г.

18.08.2015 10:08
„Българска Независима Енергийна Борса“ ЕАД стартира официално интернет сайта на компанията
Екипът на БНЕБ ЕАД, вярва, че настоящата инициатива ще допринесе в голяма степен за ефективната и ползотворна комуникация между борсовия оператор и сегашните, бъдещи и потенциални партньори и клиенти на компанията


© 2021 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act