IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Пазарен надзор инфо

Търговията с електрическа енергия на пазарните сегменти организирани от „Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) се извършва по реда на „Правила за работа на организиран борсов пазар“, „Правила за поведение на борсов пазар“ и „Правила за сетълмент“.

В тази връзка, отделът за наблюдение на пазара към БНЕБ ЕАД следи пазарните сегменти и проверява дали участниците  на борсата във всеки един момент спазват правилата на БНЕБ ЕАД и приложимото законодателство. Тези задължения  се извършват въз основа на пазарни показатели и при необходимост приключват с разследване за евентуално нарушение на пазарните правила. В този случай, отдел „Пазарен надзор“ има право да изисква информация, документи и данни от търговските участници регистрирани на БНЕБ ЕАД. Надзора на пазара действа като централно звено за контакт, което си сътрудничи с регулаторните органи.

Ако имате въпроси или бихте искали да уведомите за поведение, което подронва интегритета на енергийния пазар, моля не се колебайте да се свържете с нас на адрес: market.surveillance@ibex.bg


Цялата кореспонденция ще се обработва поверително.© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act