IBEX Base (21.06.2018) : 84.58 BGN, 16325.80 MWh, IBEX Peak (21.06.2018) : 95.41 BGN 9094.5 MWh, IBEX Off-Peak (21.06.2018) : 73.76 BGN 7231.3 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за участие

Правила, приложими на борсовия пазар на електрическа енергия:

  1. Правила за работа на организиран борсов пазар - в сила от 26.02.2018.

  2. Правила за работа на пазарен сегмент "Ден напред" - в сила от 26.02.2018.

  3. Правила за работа на пазарен сегмент "В рамките на деня" - в сила от 26.02.2018.

  4. Правила за сетълмент -  в сила от  26.02.2018.

  5. Правила за поведение на борсов пазар - в сила от 26.02.2018.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act