IBEX Base (18.08.2018) : 78.24 BGN, 19528.50 MWh, IBEX Peak (18.08.2018) : 85.14 BGN 10669.8 MWh, IBEX Off-Peak (18.08.2018) : 71.33 BGN 8858.7 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за участие

Правила, приложими на борсовия пазар на електрическа енергия:

  1. Правила за работа на организиран борсов пазар - в сила от 26.02.2018.

  2. Правила за работа на пазарен сегмент "Ден напред" - в сила от 26.02.2018.

  3. Правила за работа на пазарен сегмент "В рамките на деня" - в сила от 26.02.2018.

  4. Правила за сетълмент -  в сила от  26.02.2018.

  5. Правила за поведение на борсов пазар - в сила от 26.02.2018.© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act