IBEX Base (19.02.2018) : 71.06 BGN, 14826.50 MWh, IBEX Peak (19.02.2018) : 86.06 BGN 7853.1 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2018) : 56.06 BGN 6973.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за участие

Правила, приложими на борсовия пазар на електрическа енергия:

  1. Правила за работа на организиран борсов пазар - в сила от 29.06.2017

  2. Правила за сетълмент -  в сила от 16.11.2017

  3. Правила за поведение на борсов пазар - в сила от 19.11.2015© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act