Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за участие

Правила, приложими на борсовия пазар на електрическа енергия:

  1. Правила за работа на организиран борсов пазар - в сила от 25.05.2016

  2. Правила за сетълмент -  в сила от 14.07.2017

  3. Правила за поведение на борсов пазар - в сила от 19.11.2015© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act