IBEX Base (11.12.2017) : 79.50 BGN, 13193.50 MWh, IBEX Peak (11.12.2017) : 108.86 BGN 7756.6 MWh, IBEX Off-Peak (11.12.2017) : 50.15 BGN 5436.9 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Правила за участие

Правила, приложими на борсовия пазар на електрическа енергия:

  1. Правила за работа на организиран борсов пазар - в сила от 29.06.2017

  2. Правила за сетълмент -  в сила от 16.11.2017

  3. Правила за поведение на борсов пазар - в сила от 19.11.2015© 2017 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act