IBEX Base (19.01.2019) : 111.15 BGN, 20375.80 MWh, IBEX Peak (19.01.2019) : 118.56 BGN 10481.4 MWh, IBEX Off-Peak (19.01.2019) : 103.75 BGN 9894.4 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Обезпечения

В съответствие с Правилата за работа на централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори, за целите на търговията на ЦПДД, БНЕБ приема обезпечения за участие, чрез която и да е или комбинация от следните форми:
 

 
IBAN: BG57 TTBB 9400 1527 0529 97
BIC КОД: TTBBBG22
БАНКА: Сосиате Женерал Експресбанк АД 
ТИТУЛЯР:  БНЕБ ЕАД
 
 
 
* Банковите гаранции издадени в полза на БНЕБ ЕАД по електронен път, следва да бъдат предоставени от банката издател, през централата на УниКредит Булбанк АД, гр. София, площад "Света Неделя" 7, BIC (SWIFT): UNCR BGSF. Всички разходи във връзка с предоставянето на банковите гаранции са за сметка на наредителя.
Банковите гаранции издадени на хартиен носител, следва да бъдат представени на адреса за кореспонденция на БНЕБ.


 © 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act