IBEX Base (04.08.2020) : 81.47 BGN, 47396.10 MWh, IBEX Peak (04.08.2020) : 89.08 BGN 26527.6 MWh, IBEX Off-Peak (04.08.2020) : 73.85 BGN 20868.5 MWh
 
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Образци и Продукти

Образци в съответствие с Правилата за работа на Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори:

 
  • Образец на Заявление за иницииране на търг посредством екран „Auctions“, което се подава до Оператора на имейл адрес: auctions@ibex.bg, в съответствие с чл. 123 от Правилата за работа на Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори.


Продукти, които се търгуват посредством Екран „Continuous trading“.
 

 © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act