IBEX Base (13.12.2018) : 126.66 BGN, 20378.00 MWh, IBEX Peak (13.12.2018) : 151.11 BGN 10887.0 MWh, IBEX Off-Peak (13.12.2018) : 102.22 BGN 9491.0 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Енерджи Съплай ЕООД  06.02.2018  ЦПДД  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар, сегмент ЦПДД 
 
© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act