IBEX Base (18.08.2018) : 78.24 BGN, 19528.50 MWh, IBEX Peak (18.08.2018) : 85.14 BGN 10669.8 MWh, IBEX Off-Peak (18.08.2018) : 71.33 BGN 8858.7 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Енерджи Съплай ЕООД  06.02.2018  ЦПДД  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар, сегмент ЦПДД 
 
© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act