IBEX Base (25.04.2019) : 81.18 BGN, 19835.60 MWh, IBEX Peak (25.04.2019) : 85.54 BGN 10871.3 MWh, IBEX Off-Peak (25.04.2019) : 76.81 BGN 8964.3 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 GVI Ltd.  20.10.2018  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 Energy Power OOD  01.11.2018  ЦПДД, ДАМ, ИДМ  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар
 Enekod Corp. AD  23.04.2019  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 
© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act