IBEX Base (24.10.2020) : 77.70 BGN, 39466.30 MWh, IBEX Peak (24.10.2020) : 84.29 BGN 21383.7 MWh, IBEX Off-Peak (24.10.2020) : 71.11 BGN 18082.6 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Energy Supply EOOD  16.03.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 Grand Energy Distribution EOOD  02.04.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 Energy Supply Green EOOD  17.03.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 European Тrade of Еnergy AD  31.03.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 HYDRO POWER UTILITIES EOOD  31.03.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 TPP Maritsa 3 AD  31.03.2020  ЦПДД  Съгласно  чл. 80  от Правилата за работа на ЦПДД
 
© 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act