IBEX Base (18.10.2018) : 161.00 BGN, 18910.30 MWh, IBEX Peak (18.10.2018) : 195.03 BGN 9948.1 MWh, IBEX Off-Peak (18.10.2018) : 126.97 BGN 8962.2 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Енерджи Съплай ЕООД  06.02.2018  ЦПДД  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар, сегмент ЦПДД 
 
© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act