IBEX Base (26.06.2019) : 98.62 BGN, 21642.40 MWh, IBEX Peak (26.06.2019) : 108.43 BGN 12137.2 MWh, IBEX Off-Peak (26.06.2019) : 88.80 BGN 9505.2 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 GVI Ltd.  20.10.2018  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 Enekod Corp. AD  23.04.2019  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 NEK (Nаtsionalna elektricheska kompania EAD)   19.06.2019  ЦПДД  Съгласно  чл. 137.4 от Правилата за работа на ЦПДД.
 
© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act