IBEX Base (19.02.2018) : 71.06 BGN, 14826.50 MWh, IBEX Peak (19.02.2018) : 86.06 BGN 7853.1 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2018) : 56.06 BGN 6973.4 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Енерджи Съплай ЕООД  06.02.2018  ЦПДД  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар, сегмент ЦПДД 
 
© 2018 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act