IBEX Base (19.02.2019) : 82.41 BGN, 25550.90 MWh, IBEX Peak (19.02.2019) : 85.25 BGN 14091.3 MWh, IBEX Off-Peak (19.02.2019) : 79.56 BGN 11459.6 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Джи Ви Ай ООД   20.10.2018  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 Енерджи Пауър ООД  01.11.2018 ЦПДД, ДАМ, ИДМ  Нарушение на Правилата за работа на организиран борсов пазар
 
© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act