IBEX Base (13.12.2019) : 108.41 BGN, 29357.20 MWh, IBEX Peak (13.12.2019) : 128.91 BGN 15693.5 MWh, IBEX Off-Peak (13.12.2019) : 87.92 BGN 13663.7 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Enekod Corp. AD  22.10.2019  ЦПДД  Съгласно  чл.   80  от Правилата за работа на ЦПДД
 NEK (Nаtsionalna elektricheska kompania EAD)   19.06.2019  ЦПДД  Съгласно  чл. 137.4 от Правилата за работа на ЦПДД.
 
© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act