IBEX Base (25.08.2019) : 79.63 BGN, 22157.90 MWh, IBEX Peak (25.08.2019) : 87.21 BGN 12101.7 MWh, IBEX Off-Peak (25.08.2019) : 72.05 BGN 10056.2 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
Неизрядни участници

  Компания   Дата   Пазар   Причина
 Enekod Corp. AD  23.04.2019  ДАМ, ИДМ  Нарушение на Чл.38 от Правилата за сетълмент.
 NEK (Nаtsionalna elektricheska kompania EAD)   19.06.2019  ЦПДД  Съгласно  чл. 137.4 от Правилата за работа на ЦПДД.
 
© 2019 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act