IBEX Base (28.09.2020) : 95.84 BGN, 44843.00 MWh, IBEX Peak (28.09.2020) : 104.54 BGN 25834.0 MWh, IBEX Off-Peak (28.09.2020) : 87.14 BGN 19009.0 MWh
 
Най-довереният партньор за вас
 


 
ТАКСИ

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ НА БНЕБ ЕАД

в сила от 19.06.2020 г.


 № Видове такси / Минимално обезпечение Пазарен сегмент
„В рамките на деня“
Пазарен сегмент 
„Ден напред“
Пазарен сегмент
„Двустранни договори“
Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II Тарифа I Тарифа II
1 Такса за участие 12 000.00
2 Годишна такса 16 000.00 2 000.00 24 000.00 0.00 20 000.00 0.00
3 Минимално обезпечение 50 000.00 75 000.00
4 Такса обучение 600.00 600.00 600.00
5 Такса оборот 0.22 0.50 0.14 0.32 0.07 0.18
6 Такса сетълмент 0.02 0.02 0.01
7 Такса за допълнително портфолио 3 000.00 3 000.00 n.a
8 Такса за допълнителен профил n.a. 3 000.00
9 Такса иницииране на търг n.a. 1 000.00
10 Такса анулиране на търг n.a. 500.00

           Всички цени са в лева и без ДДС
          
          


 © 2020 IBEX All rights reserved. Privacy Policy | Legal Terms | Site Map | Powered by E-act